ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εικόνα του Buro Millennial από την Pexels Buro Millennial from Pexels

Το HEDforALL είναι ένα έργο ERASMUS+ που στοχεύει στον καθορισμό ενός συνόλου πρακτικών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/e-learning για την εφαρμογή της ψηφιακής εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.


Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2021
Ημερομηνία λήξης: 31-10-2024
Κωδι. Αναφοράς Έργου: 2021-1-EL01-KA220-HED-000032260
Χρηματοδότηση ΕΕ: 339.244,00 €
Πρόγραμμα: Erasmus+
Βασική Δράση: Συμπράξεις συνεργασίας και ανταλλαγές πρακτικών
Τύπος Δράσης: Συμπράξεις συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Θέματα: ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΕΝΤΑΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ


Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου


elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο