Ιστότοπος του έργου HEDforALL

Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως επιστημονικός συντονιστής του Erasmus+ έργου με τίτλο HEDforALL, επιθυμεί να ενημερώσει τους επισκέπτες του ιστότοπου https://hedforall.eu/ (εφεξής «Ιστότοπος») για την πολιτική του για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τονίζοντας τη δέσμευσή του και την προσοχή του στην προστασία του απορρήτου των επισκεπτών του ιστότοπου. Παρακλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, η οποία ισχύει εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και απλώς πλοηγηθείτε σε αυτόν χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας.

Η πλοήγηση εντός της Ιστοσελίδας είναι δωρεάν και δεν απαιτεί εγγραφή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας (δηλαδή, για να ζητήσετε πληροφορίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας και να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας HEDforALL για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο) μπορείτε να παρέχετε ελεύθερα και ρητά ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων (δηλαδή το όνομά σας και το email σας) . Όταν σας ζητάμε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα για πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, θα σας ενημερώνουμε πάντα σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους χρήσης των δεδομένων καθώς και το δικαίωμά σας να ζητήστε τη διαγραφή ή την ενημέρωση των δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με τον GDPR, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες.

 1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας (National Research Council of Italy - Institute for Educational Technology (CNR-ITD)) με έδρα στην Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Ρώμη, Ιταλία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: direttore@itd.cnr.it (εφεξής «CNR-ITD», ο «Οργανισμός» ή ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων»).

 1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος διορίστηκε από το UOM, είναι εφικτή, σύμφωνα με το άρθρο 37 του GDPR, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@cnr.it. Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ: https://www.cnr.it/en/dpo.

 1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι το CNR-ITD με έδρα στην Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Ρώμη, Ιταλία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: direttore@itd.cnr.it. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για το CNR-ITD στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rpd@cnr.it.

 1. Τύποι προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Δεν απαιτείται εγγραφή για πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ωστόσο, υπάρχουν υπηρεσίες στον Ιστότοπο για τις οποίες πρέπει να παρέχετε τα στοιχεία σας (π.χ. τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να ζητηθούν για την απάντηση στα αιτήματά σας καθώς και για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου του έργου HEDforALL).

Αναφορικά με τα δεδομένα που σχετίζονται με την περιήγηση στον Ιστότοπο, σημειώστε ότι τα τεχνικά cookies χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την ευκολότερη και ταχύτερη πλοήγηση στον Ιστότοπο και τη διενέργεια αναλύσεων/στατιστικών και ανώνυμων ελέγχων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Δεν χρησιμοποιούνται άλλα cookies (π.χ. cookies προφίλ και cookies τρίτων) για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου.

 1. Προαιρετική παροχή προσωπικών δεδομένων

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι γενικά προαιρετική. Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, η αδυναμία παροχής προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και την απόκτηση αυτού που έχετε ζητήσει. Συγκεκριμένα, η παροχή του ονόματός σας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι απαραίτητη για την απάντηση στα αιτήματά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας (https://hedforall.eu/contacts/) καθώς και για την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter του έργου HEDforALL. Επομένως, η μη παροχή τέτοιων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει το CNR-ITD να σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου. Τα απαραίτητα δεδομένα υποδεικνύονται στη φόρμα συλλογής δεδομένων – π.χ. υποδεικνύονται με ένα (*).

 1. Σκοποί και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς που σχετίζονται αυστηρά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Οι σκοποί της επεξεργασίας αναφέρονται αναλυτικά στη συγκεκριμένη σημείωση απορρήτου που παρέχεται από τον Ιστότοπο όποτε υπάρχει συλλογή δεδομένων. Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση τα αιτήματά σας για την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται με τον Ιστότοπο (GDPR – άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β)).

 1. Μέθοδος, περίοδος επεξεργασίας και επικοινωνίας δεδομένων

Τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Η CNR-ITD εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα και σωστά, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, και ότι τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή θα διατηρούνται αυστηρά απόρρητα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μεταδίδονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης για την αποφυγή υποκλοπής από τρίτους. Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ιστοσελίδας.

Οποιαδήποτε δεδομένα παρέχονται από χρήστες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στη συγκεκριμένη ειδοποίηση απορρήτου που παρέχεται κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Οποιαδήποτε δεδομένα παρέχονται από τους χρήστες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου HEDforALL. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται θα διαγραφούν εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση του έργου HeldforALL. Τα δεδομένα δεν θα διαδοθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από άτομα που είναι ρητά εξουσιοδοτημένα για την επεξεργασία και προσδιορίζονται από το UOM στο πλαίσιο του έργου HEDforALL.

Το CNR-ITD διαχειρίζεται τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου. Το CNR-ITD επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς που σχετίζονται αυστηρά με την παροχή των υπηρεσιών.

 1. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για τον ιστότοπο https://hedforall.eu/ και όχι για άλλους ιστότοπους που ενδέχεται να αξιολογηθούν μέσω συνδέσμου. Το CNR-ITD δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από χρήστες σε εξωτερικά μέρη ή οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

 1. Τόπος επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων που συνδέεται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο πραγματοποιείται: (i) στα κεντρικά γραφεία της CNR-ITD που αναφέρονται στο σημείο 1 ανωτέρω· και (ii) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της Ιστοσελίδας.

 1. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Επικοινωνώντας με την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hedforall.eu, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα (GDPR – άρθρο 15 έως 22):

 • Λήψη επιβεβαίωσης για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι.
 • Απόκτηση πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και στις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού.
 • Λήψη της διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
 • Λήψη της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 • Λήψη του περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Ενημέρωση για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
 • Λήψη σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Διαφωνία ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Υποβολή καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τον GDPR, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (https://www.garanteprivacy.it/web/garante-privacy-en) ή ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων του κράτους μέλος της συνήθους διαμονής σας, τον τόπο εργασίας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

 1. Εφαρμόσιμος νόμος

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, ο οποίος εγγυάται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθερίας, καθώς και της αξιοπρέπειας του εμπλεκόμενου ατόμου σε σχέση με το απόρρητο, την προσωπική ταυτότητα και δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Ρήτρα αναθεώρησης

Η CNR-ITD διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή απλώς να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, με οποιονδήποτε τρόπο και/ή ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της λήψης υπόψη αλλαγών στη νομοθεσία ή κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται για αλλαγές και ενημερώσεις στην Πολιτική Απορρήτου μέσω (i) αποστολής e-mail στους εγγεγραμμένους χρήστες ή (ii) δημοσίευσης στην αρχική σελίδα του ιστότοπου. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική μόλις δημοσιευθεί ή κοινοποιηθεί. Παρακαλούμε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν την ενότητα τακτικά για ενημερώσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή να ελέγχετε το e-mail σας.

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο